Stiftelsen Hedesundavävarna

 

Första sidan

Styrelsen

 

Stiftelsen Hedesundavävarna äger och driver kurs- och lägergården Skaparbyn, som ligger på ön Ön i Dalälven utanför Hedesunda i södra Gästrikland. Där vi bedriver kurs- och lägerverksamhet med konstnärlig inriktning enligt vår speciella pedagogik för i första hand barn och ungdomar under de längre skolloven. Under de perioder vi inte har egen verksamhet hyr vi ut anläggningen till företag, myndigheter, institutioner, föreningar och privatpersoner för alla tänkbara evenemang.

  

 

 

 Utdrag ur Stiftelsen Hedesundavävarnas stadgar

 

"Stiftelsens ändamål, som är ideellt och icke avser att gynna eller stödja enskild person, är att:

  • främja särskilt barns och ungdomars förmåga att väva och växtfärga eller skapa i andra former - det må gälla bildkonst över huvud taget, teater, musik eller litteratur - i syfte att stimulera och utveckla den skaparförmåga som barn och ungdomar besitter."Birger Forsberg

1922 - 2012

Grundare, mentor & inspiratör

Birgers vision –

”Hedesundavävarnas Skaparby är en plats för det gåtfulla och spontana skapandet mellan människor.”

”I Skaparbyn vårdas tiden i seendet, lugnet att se, modet att våga se. Tiden är en kontrast till det förutbestämda, en kontrast till den tillrättalagda verkligheten. I det konstnärliga skapandet är tiden och seendet förutsättningar för upptäckter, för sökande i väglöst land.

I Skaparbyn vårdas umgänget och relationen mellan människor. I det konstnärliga arbetet sker skapandet på lika villkor mellan kursledare och deltagare. Inspiration och lust inför seendet och i relation till andra människor är en stark förutsättning för närvarandet i nuet. Här sker utbyte av erfarenheter mellan barn och vuxna som bygger på generositet och ansvar.

I Skaparbyn vårdas den fria konsten, friheten att uttrycka sig i det arbete som pågår – ”göra själv” som treåringen säger. Skapandets frihet uttrycker det gåtfulla och verkliga. Här söker varje människa sitt uttryck, sin identitet, sin bild och sin frihet.”

”Arbete och vistelse i Skaparbyn skall ge vidare verkningar ut i barns, ungdomars och vuxnas liv. Deltagare är inte passiva konsumenter av det förutbestämda, här företas en resa i det okända. I Skaparbyn upptäcker och utvecklar både barn och vuxna sin inneboende fantasi och skaparkraft.”

Birger Forsberg

 

  

 

  

Barnet

 

Barnet såg upp

undrade

allt var nytt

 

en droppe föll

vinden smekte

i smältsnön

 

ett barn undrade

och allt var nytt på jorden

 

hos den store

fanns barnet kvar

fast större

hos barnet fanns den store

fast mindre

fast större

  

Birger Forsberg

19/12 -81

 
 
Här finns ett par utdrag ur boken "En liten bok om Hedesundavävarna" som ger en djupare inblick i vilka vi är, vad vi sysslar med och det kulturarv vi som är engagerade gemensamt har att förvalta.

Klicka på knapparna och läs!         av B. Forsberg     av K. Monk