Stiftelsen Hedesundavävarna

 

Skaparbyn

 

 

 

Utdrag ur Stiftelsen Hedesundavävarnas stadgar

 

"Stiftelsens ändamål, som är ideellt och icke avser att gynna eller stödja enskild person, är att:

  • främja särskilt barns och ungdomars förmåga att väva och växtfärga eller skapa i andra former - det må gälla bildkonst över huvud taget, teater, musik eller litteratur - i syfte att stimulera och utveckla den skaparförmåga som barn och ungdomar besitter."

"Styrelsen har att förvalta byggnader och mark på Ön i Hedesunda, Ön 8:28 och de medel som ställts till stiftelsens förfogande samt att svara för verksamheten enligt ändamålsparagrafen"

 

 

 

  Styrelsens kontaktuppgifter kommer här inom kort!  

Uppdaterad torsdag, 25 maj 2017