Hedesundavävarna  

 

Öppet Hus

Läger


 

SKB

OBS!

Nytt telefonnummer till
Skaparbyn
0291-100 22

 

Hedesundavävarnas verksamhet utgår från konstnären Birger Forsbergs bildvävning med barn som han startade 1965 i Hedesunda efter ett koncept från Ramses Wissa Wassef Art Centre i Harrania, Egypten. Detta center startades i början av 1950-talet av arkitekturprofessorn Ramses Wissa Wassef för att ge barn och ungdomar en möjlighet att utveckla sin egen inneboende skaparkraft och konstnärlighet. Den pedagogiska tanken går ut på att lära barnen tekniken endast nödtorftigt, så att de kommer igång. Inga förlagor eller mönster används och inte heller utdelas kritik av något slag, varken negativ eller positiv. "Det finns inget rätt eller fel i skapande utan endast olika trösklar att ta sig över för att nå de mål man själv sätter upp och strävar mot." Med denna pedagogik och metodik får barnens egen skaparkraft, den inneboende konstnären, en möjlighet att utvecklas utan påverkan utifrån och de tränar sig i att arbeta självständigt och utvecklar på så sätt sin egen stil, sin egen konstnärlighet.Detta arbetssätt ger, även enligt hjärnforskare, de två hjärnhalvorna en möjlighet att lära sig samarbeta bättre, synkroniseras, vilket ger stora fördelar senare i livet. Exempel på sådana fördelar är bättre analytisk förmåga och större inlärningsförmåga.

Citat av Birger Forsberg, Hedesundavävarnas grundare;

Arbete och vistelse i Skaparbyn skall ge vidare verkningar ut i barns, ungdomars och vuxnas liv. Deltagare är inte passiva konsumenter av det förutbestämda, här företas en resa i det okända. I Skaparbyn upptäcker och utvecklar både barn och vuxna sin inneboende fantasi och skaparkraft.”

Stiftelsen Hedesundavävarna äger och driver kurs- och lägergården Skaparbyn som ligger på ön Ön i Dalälven utanför Hedesunda i södra Gästrikland. Där bedrivs kurs- och lägerverksamhet med konstnärlig inriktning enligt vår speciella pedagogik och metodik för barn och ungdomar, i första hand, under de längre skolloven. Under övriga delar av året arrangeras kurser, workshops och kortare läger för barn, ungdomar och vuxna med olika teman i de gestaltande konstarterna.

Föreningen Hedesundavävarna organiserar aktiva medlemmar och är till för dem som genom delaktighet vill stödja verksamheten. Genom medlemskap får du tillgång till hela Hedesundavävarnas programutbud. Föreningen har som ändamål att stödja, utföra och föra vidare den estetisk-pedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965.

 

Kontakt

om Stiftelsen

Föreningen